uitvaart, bloemen, kaarsen, man met bloem

Uitvaartverzekering in diensten

Kenmerken van een uitvaart dienstenverzekering

De financiële gevolgen van een uitvaart kunnen opgevangen worden middels een uitvaartverzekering in diensten, ook wel de naturaverzekering genoemd. De belangrijkste kenmerken van een uitvaartverzekering in natura  zijn:

  • Het betreft een levenslange dekking in geval van overlijden
  • De uitkering geschiedt niet in geld maar in afgesproken te leveren diensten
  • Het basispakket aan diensten staat vooraf vast
  • U bent veelal verplicht gebruik te maken van de dienstverleners waarmee de verzekeraar afspraken gemaakt heeft.
  • De premie is geïndexeerd en levenslang verschuldigd om het pakket waardevast te houden

In geval van een overlijden wordt de uitvaart door een dienstverlener van de betreffende verzekeraar geregeld. Diensten die u afneemt die niet in het verzekeringspakket omschreven staan of een beperking van vergoeding kennen dient u  aanvullend te betalen. Het pakket bestaat uit basis diensten. Er kan een aanvullend geldbedrag meeverzekerd worden voor overige wensen. Voor omschreven diensten in het pakket die niet gebruikt worden geeft de maatschappij een beperkte compensatie op de overige kosten. Dienstenpolissen zijn niet flexibel waardoor deze ook veel moeilijker op uw wensen af te stemmen zijn. 

Bepalen verzekerde som en kostenindicatie uitvaartmeter

Het is belangrijk dat u met de dekking van uw uitvaartverzekering de kosten van een eventuele uitvaart af kunt dekken. Bij een geldpolis kunt u volstaan met het maken van een kostenindicatie van uw wensen en de uitkomst hiervan als verzekerde som aanhouden. Bij een dienstenpolis is dit lastiger. U dient zich eerst te verdiepen in de omschrijving van het (basis)pakket en vervolgens bepalen in hoeverre dit pakket overeen komt met uw wensen. Wensen die buiten het pakket vallen of slechts tot een maximum vergoed worden kunnen meeverzekerd zijn door een vrij besteedbaar bedrag aan geld dat in de polisdekking is opgenomen of  middels een aparte verzekering in geld.

Om het noodzakelijke aanvullende bedrag te bepalen kunt u gebruik maken van de uitvaartkostenmeter.  De uitvaartmeter werkt met gemiddelde landelijke en regionale prijzen. Een kleine correctie naar de prijzen van de daadwerkelijke keuze kan hier dus nog wel noodzakelijk zijn. U krijgt in ieder geval wel een goed beeld van het bedrag dat u nodig heeft om de extra wensen af te dekken. Wij kunnen ons voorstellen dat het beoordelen van een pakketpolis best lastig is. Twijfelt u, heeft u vragen of wilt u hierover graag nader overleg, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij adviseren u graag.

Om de passendheid van een dienstenpakket voor u te bepalen is het van belang te weten wat uw wensen in geval van een overlijden zijn. Het invullen van een wensenformulier helpt hier enorm bij. Heeft u al lopende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een oude premievrije polis, vergeet dit dan niet aan ons te melden.

Klik hier voor de uitvaartmeter

Premiebetaling

De dienstenverzekering wordt gesloten tegen betaling van een periodieke premie. Bepalend voor de hoogte van de premie zijn:

  • De leeftijd van de te verzekeren persoon
  • De gezondheid van de te verzekeren persoon
  • De gekozen aanvulling in geld op het vaste basispakket
  • De duur premiebetaling is levenslang om het pakket waardevast te houden

De uitkering van een diensten (natura) verzekering geschiedt in te leveren dienst ongeacht de kostprijs in het jaar dat er gebruik van gemaakt moet worden. Om dit te kunnen garanderen moet er levenslang een indexpremie betaald worden. Wordt er gestopt met de betaling dan komt de omschrijving van het pakket te vervallen en wordt de dienstverlening van een uitvaart betaald tot het op de polis aangegeven premievrije bedrag. Er dient nog steeds gebruik gemaakt te worden van een bij de maatschappij aangesloten dienstverlener.

Kinderdekking

De dienstpolis kent veelal een gezinsdekking waarbij kinderen tot een bepaalde leeftijd meeverzekerd zijn op de polis van de ouders. Wel moeten zij op de polis vermeld worden. Niet bij alle maatschappijen is deze kinderdekking gratis. De kinderen zijn meestal tot het 18e of 21e jaar meeverzekerd op de polis van de ouders. Bij het bereiken van de eindleeftijd moet er voor de kinderen een eigen polis afgesloten worden.  

Stel ons gerust uw vraag