Bos bloemen op graf met vrouwenhand

Uitvaartverzekering aanvragen

Het aanvragen van een uitvaartverzekering gebeurt middels het invullen van een aanvraagformulier. Op dit formulier worden uw persoonsgegevens gevraagd. Daarnaast dient ingevuld te worden welk bedrag u wenst te verzekering en welke betaalduur gewenst is.

Naast het aanvraagformulier dient er tevens een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Zijn er gezondheidsklachten dan is het mogelijk dat de maatschappij aanvullende vragen zal stellen om te beoordelen of de verzekering tegen de standaardpremie of een aangepaste premie aangeboden zal worden. Indien de klachten zeer ernstig zijn is het mogelijk dat acceptatie van een verzekering niet mogelijk is. In dit geval kan ons depositofonds uitkomst bieden.

Wettelijk is bepaald dat er in de premie voor een uitvaartverzekering geen vergoeding meer mag worden opgenomen voor de werkzaamheden van een assurantie tussenpersoon. De kosten voor het advies, de bemiddeling en het beheren van een verzekering door een tussenpersoon dienen apart met de klant verrekend te worden. Hoe wij hiermee omgaand kunt u lezen in ons  Beloningsbeleid uitvaartverzekeringen. Bij het sluiten van een uitvaartverzekering via ons kantoor leggen wij deze afspraak vast in ons abonnement uitvaartverzekering.

Download hier ons aanvraagformulier voor een uitvaartverzekering:

Stel ons gerust uw vraag